D.O.O. "TORDAMONT"
    24300 Bačka Topola, Senćanski put 9
 
    vl. Čizik Peter
 
    Tel:      024 715 955
    Fax:     024 715 851
    Mob:    063 8653 098
 
    E-mail: tordamont@gmail.com
    Web: www.tordamont.backabanat.com
 
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Delatnost:
  
    - prodaja ogreva - drvo i ugalj
    - prevoz robe u drumskom saobraćaju
    - usluge bagerom (grubi građevinski radovi,
      kopanje temelja, septičkih jama, utovar i istovar)
    - otkup i prodaja žitarica
    - vršimo sve poljoprivredne usluge

 
                              * Uverite se u našu poslovnost i kvalitet usluge *